Enquesta Final de Màster:
Relació entre Assegurances
i Economia Social

Enquesta per a determinar si la societat preferiria vincular la seva assegurança particular a una companyia d’assegurances que acceptés el compromís de donar un percentatge de l'import del rebut a una entitat social o a una ONG.


Començar