Home / Assegurança Ètica / Economia Solidària també per Nadal

Economia Solidària també per Nadal

Article d’opinió publicat el 2 de Gener a diari “El Punt Avui”:

ASSEGURANCES AMB VALORS

Les assegurances ètiques són una iniciativa trencadora en el si d’un sector força immobilista i reticent als canvis. Les grans companyies continuen apostant per l’obtenció del màxim benefici en el menor temps possible i, per aconseguir-ho, recorren a imatges publicitàries de famílies perfectes i persones malaltes ateses en les millors condicions, mentre passen per alt valors i drets per als clients.

Els projectes empresarials basats en les assegurances ètiques no ens movem només per l’obtenció de beneficis, perquè ens centrem en els drets dels consumidors, amenaçats en els contractes més habituals.

Ambl’ajuda de més de vint entitats socials, Social Partners fomentem el concepte de guany compartit, que cerca repartir de manera més justa els beneficis d’una pòlissa entre els interessats.

També, i al marge de l’estat de salut del client, reforcem les clàusules ètiques, com la protecció per increments unilaterals de primes o el compromís de renovació tàcita. En el marc més ampli de l’economia solidària, volem fer possibles assegurances més justes i amb valors. Les persones han de triar si aposten pel sistema de sempre o si es tenen en compte també criteris ètics i solidaris.