Home / CYBER RISCOS

La vostra protecció de les dades personals i els “cyber riscos”:

La protecció de les dades personals d’empleats, clients o dels usuaris i el seu correcte tractament es una qüestió de vital importància en qualsevol organització:

 • Un “cyber atac” d’un Hacker desconegut.

 • Una fuita de dades provocada per un treballador de forma accidental.

 • La  revelació de dades provocada de forma voluntària per un ex-treballador.

 • Un error error tècnic-informàtic que fa vulnerable el sistema de protecció.

 • Una denuncia que algú fa a l’Agència de proteccion de dados, per un suposat o mal us de les dades que teniu.

 • Una publicació ens els mitjans poc fonamentada que provoca una reclamació amb fonament o sense.

La normativa de protecció de dades es cada cop més amplia, rigorosa i complexa, incloent-hi majors exigències de compliment, especialment per als que custodieu i treballeu amb dades personals sensibles.

Un fet accidental així, us pot implicar responsabilitats per danys i perjudicis i importants sancions establertes a la normativa de LOPD.

I obligar-vos a incórrer en costoses despeses legals derivades de la defensa davant de la inspecció de l’Agència i els seus procediments sancionadors.

També hauríeu d’assumir-ne el cost de la defensa civil o penal davant la reclamació dels possibles perjudicats per danys a la seva imatge i reputació.

La nostre proposta d’assegurança es una peça clau  davant aquestes situacions, doncs us pot donar el màxim recolzament, quan mes ho necessiteu.

Despeses d’assistència legal especialitzada davant de d’aquests processos:

 

 • Defensa davant d’un possible requeriment o procés d’inspecció iniciat per l’Agencia.

 • Defensa civil o penal i fiances si els perjudicats, treballadors, usuaris, clients o tercers us obren un procés de reclamació per obtenir una indemnització econòmica per danys a la imatge o la vulneració de la confidencialitat, ja sigui de forma real o suposada.

 • També tindreu coberts les despeses derivada de la defensa de la Responsabilitat civil o penal que de forma personal hauria d’assumir el responsable de seguretat de l’entitat

 • I serveis de consultoria en comunicació per minimitzar el dany a la reputació de l’organització i de les persones afectades, com el responsable de seguretat

 

Protecció financera davant:

 

 • El cost de les importants multes que l’agència podria imposar-vos.

 • L’import de les indemnitzacions als tercers perjudicats que pugues establir el procés judicial.

Accions de “primera resposta”:

 

Hem afegit aquest any a la cobertura per que tingueu el màxim recolzament des del primer moment i poder iniciar accions per minimitzar el risc d’inspecció i reclamacions de tercers.

 

 • Assistència informàtica especialitzada en la recuperació o recreació de les dades perdudes, robades o encriptades per un cyber atac o error de gestió intern.

 • Poder exterioritzar tot el procés de notificació als propietaris de les dades de possibles accessos il.legals o pèrdua de dades.

 

Posem-nos en contacte !

 

Us farem una presentació personalitzada a casa vostre, només necessitem una mica de temps i una pissarra !!

 

FITXA-DE-PRODUCTE-CYBER-DATA_Page_2

 

 

*Nom i cognoms:

*El vostre email:

Telèfon:

Població:
*Missatge:


D’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades recollides, seran incorporades als nostres fitxers i que podrà en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la Llei orgànica 15/1999.