Home / CERTIFICACIÓ EthSi ASSEGURANÇA ÈTICA I SOLIDARIA

segell-ethsi

Social Partners està registrada com a corredoria d’assegurances ètica i solidària Europea amb el màxim nivell de registre, l’RG2.

Que és  la certificació EthSI Europa ?

Mostra la qualitat de la gestió de les empreses certificades, a partir de l’anàlisi de diferents paràmetres objectius

Per què serveix ?

És una eina que facilitarà als consumidors  indicadors per a escollir el producte que més s’ajusti als seus valors.

Quins son els aspectes que s’han tingut en compte per certificar el “comportament ètic” de les oganitzacions ?

  • Responsabilitat Social

  • Vinculació i orientació a l’economia social

  • Inversió socialment responsable

  • Transparència

  • No mediació de contractes d’assegurança amb clàusules declarades contràries als assegurats

  • Nivell de satisfacció dels clients.

Es tracta de certificar l’aplicació d’aquests criteris dins del projecte de l’empresa certificada.

I tot això per què ?

El repte final, és aconseguir aportar al mercat assegurador i també financer, els valors i la transparència que li son imprescindibles.

Teniu més informació a: www.ethsi.net o a l’observatori de les finances ètiques.